Какво трябва да знаете за химическите тоалетни

• Многогодишният ни професионален опит, както и изискванията на службите за контрол на труда сочат, че лимита за ползване на 1 брой санитарен възел е 10-12 души на седмица, при еднократно сервизно обслужване
• Сервизното обслужване включва:
   - Изсмукване на контейнера;
   - Измиване отвън и отвътре с дезинфекционен разтвор;
   - Зареждане със специален препарат за химически тоалетни;
   - Зареждане с тоалетна хартия.
• Кабинката трябва да бъде поставена на равно и открито място, и да бъде осигурен свободен достъп на асенизационния автомобил за извършване на санитарното обслужване.

Таблица за брой кабинки при събития с висока посещаемост.

Продължителност на събитието (в часове)

Макс.
Хора
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
250 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
500 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5
1000 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7
2000 5 8 10 11 12 13 13 14 14 14
3000 7 12 15 16 18 18 19 20 20 21
4000 10 16 19 22 24 25 25 27 27 28
5000 12 20 24 27 29 31 32 33 33 34

» За кого сме полезни