Отдаване под наем и сервизно обслужване на преносими химически тоалетни

Непрекъснато растат изискванията за качествени, сигурни и комфортни среда и условия на труд за работещите в различните сфери на българската икономика.
Предлаганата услуга повишава хигиенно-битовите условия на труд на работещите на места, където няма изградена канализационна мрежа или съществуващата такава е недостатъчна, а също така запазва околната среда чиста.
Ние Ви предлагаме една изпитана и отлично работеща система в Германия и Европейския съюз - отдаване под наем и сервизно обслужване на преносими санитарни възли.

преносими хмически тоалетни преносими санитарни възли почистване на септични ями

Системата се състои от:
   • Удобни и функционални кабинки, топло и студоустойчиви, с изчистен       дизайн, добре вписващи се във всяка среда. Направени от материали, които       отговарят на европейските стандарти за безопастост и здраве.
   • Асенизационен автомобил – пригоден бързо и качествено да обслужва       санитарните възли, снабден с чиста вода, за да ги измива отвън и отвътре.
   • Специален препарат за химически тоалетни, който не съдържа опасни за       околната среда и отровни за човека химични вещества и не позволява       развитието на вредни микроорганизми и гризачи. Отговарящ на всички       изисквания за безопасност и здраве на хората.
Вярваме, че с предлагания от нас продукт ще Ви улесним във Вашата дейност, ще повишим трудоспособността на Вашите служители, ще направим мероприятието, което организирате по-комфортно и заедно ще допринесем за запазването на околната среда чиста за следващите поколения.